Expansionsenheter - SNMP Gateway

Fabrikat DSE


  • SNMP Gateway

  • Status lysdioder för varje kommunikationsport.

  • E-post / SNMP TRAP meddelanden vid panel händelser och driftstatus förändring.

  • Enkel konfiguration via webbläsare - Ingen extra PC-programvara behövs.

  • Stöder ett brett utbud av DSE paneler.

  • Plug and socket-anslutningar och DIN-skena för snabb och enkel installation.