Expansionsenheter - WEBnet Gateway

Fabrikat DSE


  • WEBnet Gateway

  • Ethernet eller GPRS GSM 3G (med dubble anten även GPS)

  • DSE APP

  • Minskade besök och underhållskostnader

  • Bränsle förvaltning

  • Fel analysis

  • Automatiska systemvarningar

  • Maximerar systemets upptid