Om IMSAB

IMSAB är ett agentur företag med huvudinriktning på drift- och övervakningssystem för industri och fartyg:


- Tillverkning av paneler för styr och övervakningssystem
- Larm, styr- och övervakningssystem för dieselmotorer och generatorer
- Larm system för direkt- och fjärrövervakning samt fjärrstyrning


IMSAB söker ständigt nya typer av larm presentatörer med nya funktioner, för att på bästa sätt möta kundernas behov. Vi är också intresserade av kringutrustning till dessa övervakningssystem, såsom givare och dylikt.